Welke waarborgen geniet ik indien ik beschik over bankproducten en verzekeringscontracten bij dezelfde financiële instelling?

Welke waarborgen geniet ik indien ik beschik over bankproducten en verzekeringscontracten bij dezelfde financiële instelling?

Enerzijds worden uw bankproducten beschermd tot € 100.000 door het depositogarantiestelsel.
Anderzijds worden, in het kader van de bescherming van levensverzekeringsproducten, uw levensverzekeringscontracten beschermd tot het bedrag dat overeenstemt met de berekende afkoopsom van uw contract met een beperking tot € 100.000.
U kan dus genieten van twee verschillende garanties.