Garantiefonds

Garantiefonds

Federale Overheidsdienst Financiën   
Administratie van de Thesaurie   

Garantiefonds  
   
Tel 0257 478 40 - Fax 0257 969 19  
E-mail: garantiefonds.thesaurie@minfin.fed.be
   
Informatie voor bezoekers  
Bezoekers worden ontvangen van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur of op afspraak op het volgende adres:      
Handelsstraat 96, B-1040 Brussel