Garantiefonds

Garantiefonds

Het Garantiefonds van de FOD Financiën komt tussen in het kader van een faillissement van een bankinstelling.

We zijn niet verantwoordelijk voor het Garantiefonds Reizen (in het geval van het faillissement van Thomas Cook). Contacteer ons dus niet in verband met dit onderwerp. We zullen je helaas niet kunnen helpen!

 

Om het Garantiefonds van de FOD Financiën te contacteren:

Tel 02/57 257 57
E-mail: garantiefonds.thesaurie@minfin.fed.be
   
Informatie voor bezoekers  
Bezoekers worden enkel op afspraak ontvangen op het volgende adres:      
Handelsstraat 96, B-1040 Brussel