Garantiefonds

Wanneer kan de uitbetalingstermijn verlengd worden?

Wanneer kan de uitbetalingstermijn verlengd worden?

Voor deposito's:

De uitbetalingstermijn kan langer zijn, zonder een periode van 3 maanden te overschrijden wanneer de deposant niet de rechthebbende is .

De uitbetaling kan uitgesteld worden in de volgende gevallen: 

  • indien er geen zekerheid bestaat of een uitbetaling aan de persoon in kwestie wettelijk toegestaan is;
  • indien het desbetreffende deposito deel uitmaakt van een geschil of opgelegde restrictieve maatregelen;
  • indien het betreffende deposito geen enkele bancaire transactie heeft ondergaan de laatste 24 maanden;
  • indien het uit te betalen bedrag betrekking heeft op een deposito die geniet van een tijdelijk verhoogde bescherming;
  • indien het uit te betalen bedrag gefinanceerd wordt door een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte en het Belgisch Garantiestelsel instaat voor de uitbetaling;
  • indien de klant het rekeningnummer waarop de uitbetaling dient te gebeuren niet heeft medegedeeld.  

 

Voor levensverzekeringen:

  • indien er geen zekerheid bestaat of een uitbetaling aan de persoon in kwestie wettelijk toegestaan is;
  • indien de desbetreffende deposito deel uitmaakt van een geschil of opgelegde restrictieve maatregelen;
  • indien de klant het rekeningnummer waarop de uitbetaling dient te gebeuren niet heeft medegedeeld of het vereiste fiscaal attest voor de overdracht van de verzekering niet heeft aangeleverd.