Wanneer kan de uitbetalingstermijn verlengd worden?

Wanneer kan de uitbetalingstermijn verlengd worden?

Voor deposito's:

De uitbetalingstermijn kan langer zijn, zonder een periode van 3 maanden te overschrijden wanneer de deposant niet de rechthebbende is .

De uitbetaling kan uitgesteld worden in de volgende gevallen: 

 • indien er geen zekerheid bestaat of een uitbetaling aan de persoon in kwestie wettelijk toegestaan is;
 • indien het desbetreffende deposito deel uitmaakt van een geschil of opgelegde restrictieve maatregelen;
 • indien het betreffende deposito geen enkele bancaire transactie heeft ondergaan de laatste 24 maanden;
 • indien het uit te betalen bedrag betrekking heeft op een deposito die geniet van een tijdelijk verhoogde bescherming;
 • indien het uit te betalen bedrag gefinanceerd wordt door een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte en het Belgisch Garantiestelsel instaat voor de uitbetaling;
 • indien de klant het rekeningnummer waarop de uitbetaling dient te gebeuren niet heeft medegedeeld.  

Voor levensverzekeringen:

 • indien er geen zekerheid bestaat of een uitbetaling aan de persoon in kwestie wettelijk toegestaan is;
 • indien de desbetreffende deposito deel uitmaakt van een geschil of opgelegde restrictieve maatregelen;
 • indien de klant het rekeningnummer waarop de uitbetaling dient te gebeuren niet heeft medegedeeld of het vereiste fiscaal attest voor de overdracht van de verzekering niet heeft aangeleverd.

Voor financiële instrumenten

 • indien er geen zekerheid bestaat of een uitbetaling aan de persoon in kwestie wettelijk toegestaan is;
 • indien de desbetreffende toegoeden deel uitmaakt van een geschil of opgelegde restrictieve maatregelen;
 • indien de klant het rekeningnummer waarop de uitbetaling dient te gebeuren niet heeft medegedeeld.