Garantiefonds

Hoe worden gemeenschappelijke rekeningen behandeld door het depositogarantiestelsel?

Hoe worden gemeenschappelijke rekeningen behandeld door het depositogarantiestelsel?

Het Garantiefonds betaalt elke titularis van een gemeenschappelijke rekening individueel uit, afhankelijk van de verdeelsleutel. Bijgevolg moet elke titularis van een gemeenschappelijke rekening een bankrekeningnummer doorgeven waarop uitbetaald mag worden.

De tegoeden op een gemeenschappelijke rekening worden geacht in gelijke delen toe te komen aan de co-titularissen van de rekening, behalve indien een reële verdeelsleutel gekend is bij de financiële instelling.

Deze verdeelde tegoeden dienen toegevoegd te worden aan de andere tegoeden van elk van de titularissen. Elke titularis beschikt over een individueel terugbetalingsplafond van 100.000 €.

Cijfervoorbeeld :
Persoon A beschikt over een persoonlijk tegoed van 6.000 €. Persoon B beschikt over een individueel tegoed van 98.000 €. Zij beschikken samen over een gemeenschappelijke rekening ten gelijke titel van 6.000 €.

  • het terugbetalingsbedrag van persoon A bedraagt: 6.000 € + de helft van 6.000 € = 9.000 €;
  • het terugbetalingsbedrag van persoon B bedraagt: 98.000 € + de helft van 6.000 € = 101.000 € => beperkt tot het plafond van 100.000 €.