Garantiefonds

Hoe behandelt het Garantiefonds professionele rekeningen?

Hoe behandelt het Garantiefonds professionele rekeningen?

Een individuele ondernemer (ambachtsman, handelaar, vrij beroep, enz.) gebruikt vaak een professionele rekening. Op die manier kan hij een duidelijk onderscheid maken tussen persoonlijke en professionele rekeningen.

  • Indien de ondernemer zijn beroepsactiviteit uitoefent binnen het kader van een rechtspersoonlijkheid, bijvoorbeeld in de hoedanigheid van een (E)BVBA, dan geniet de ondernemer de dekking van het Garantiefonds voor zowel zijn persoonlijke rekeningen als voor zijn professionele rekeningen, beide ten bedrage van 100.000 €;
  • Bij gebrek hieraan kan een ondernemer een tussenkomst van maximaal 100.000 € van het Garantiefonds ontvangen (persoonlijke en professionele rekeningen samengevoegd).