Garantiefonds en Beschermingsfonds

Hoe behandelt het Garantiefonds derdenrekeningen?

Hoe behandelt het Garantiefonds derdenrekeningen?

De tegoeden op derdenrekeningen worden beschouwd te behoren tot deze derden, indien zij identificeerbaar zijn voor de datum van faling. De tegoeden worden verdeeld tussen de derden voor de berekening van de garantie. Elk van de derden zal een beroep kunnen doen op een garantie van 100.000 €.
Indien de derden niet identificeerbaar zijn, worden de fondsen beschouwd als behorend aan de titularis van de rekening, beperkt tot 100.000 €.